Contractmanagementdag 2020
maart 2020, Jaarbeurs Utrecht

Contract- en leveranciers management is cruciale sleutel in inkoop- en supply management en realisatie van (bedrijfs)resultaten

Het belang van contract- en leveranciersmanagement en de ontwikkeling van dit vakgebied stijgt snel. Steeds meer organisaties zowel publiek als privaat, zien in dat contract- en leveranciersmanagement essentieel is voor het realiseren van de beoogde bedrijfsresultaten, het beheersen van risico’s en kans tot waardecreatie. NEVI (het kennisnetwerk voor inkoop en supply management) bundelt de kennis, expertise en het netwerk rond contract- en leveranciersmanagement om dit vakgebied verder te ontwikkelen en te professionaliseren.

De voorbije decennia in de ontwikkeling van de inkoopfunctie leken vooral in het teken te staan van het professionaliseren van de initiële inkoop- (of sourcing) activiteiten. Een zorgvuldig doorlopen sourcing- of aanbestedingsproces betekent echter nog niet automatisch een garantie op het hierbij geformuleerde succes. Doelen worden eerst gerealiseerd als de overeenkomst geïmplementeerd wordt en in de dagelijkse praktijk de prestaties opgevolgd en geborgd worden en doorlopend getoetst kunnen worden aan de actualiteit en gebruikerswensen. Leveranciers en duurzame leveranciersrelaties vormen hierbij een cruciale rol in de realisatie en maatschappelijke waarde. Contract- en leveranciersmanagement is hiermee een sleutelfactor om de beoogde resultaten ook daadwerkelijke te kunnen realiseren.

Contract- en leveranciersmanagement is nauw verweven met het inkoopproces en de rol als professioneel opdrachtgever. NEVI zal, als kennisnetwerk voor inkoop- en supply management, ook de ontwikkeling en professionalisering van contract- en leveranciersmanagement maximaal ondersteunen. Binnen dit nieuwe kennisnetwerk voor contract- en leveranciersmanagement zal NEVI zich in eerste instantie richten op:

  • Bijeenbrengen van kennis en expertise op het gebied van contract- en leveranciersmanagement, onder andere met de organisatie van de jaarlijkse Contract Management Dag 
  • Ontwikkeling van kennis en expertise van contract- en leveranciersmanagement via trainingen en leergangen
  • Diplomering op het gebied van contract- en leveranciersmanagement
  • Opzet van kennisbank en netwerk van contract- en leveranciersmanagement professionals

Meer informatie: www.nevi.nl/contractmanagement

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEVI:

René van den Hoven | tel. 06 46 71 73 04 | r.vandenhoven@nevi.nl

Join the conversation

#cmdag18

Powered By:
Logo_NEVI
Sponsered By:
CTM