Contractmanagementdag 2020
maart 2020, Jaarbeurs Utrecht

Contractmanagement is een managementproces en heeft dientengevolge een cyclisch karakter van systematisch en efficiënt besturen van de contractcreatie tot en met executie en het analyseren met als doel het maximaliseren van de operationele en financiële leveranciersprestatie en reductie van de risico’s. Of eenvoudiger gezegd; Voorkomen van het ‘weglekken’ van waarde uit het contract (kosten, waarde, risico) ‘Getting what you have agreed’. Lees de visie van NEVI op contract- en leveranciersmanagement.

Join the conversation

#cmdag18

Powered By:
Logo_NEVI
Sponsered By:
CTM