Contractmanagementdag 2019
21 maart 2019, Mediaplaza/Polar Jaarbeurs Utrecht

Dagvoorzitter: Prof. dr. Arjan van Weele

NEVI-hoogleraar Purchasing & Supply Management Technische Universiteit Eindhoven

Dagvoorzitter: Prof. dr. Arjan van Weele

Prof. dr. Arjan van Weele bekleedt de (parttime) NEVI leerstoel Purchasing & Supply management aan de Technische Universiteit Eindhoven, waar hij onderzoek doet en onderwijs verzorgt op het gebied van inkoop- en contractmanagement. Daarnaast is hij als bestuursadviseur betrokken bij professionaliserings- en veranderingstrajecten op het gebied van inkoop, uitbesteding en contractmanagement binnen tal van ondernemingen en sectoren. Hij is een veelgevraagd spreker en dagvoorzitter op tal van (internationale) conferenties.

Het tij moet worden gekeerd, inkopers en contract managers moeten kennisdeling en waardecreatie voor de klant (dit is degene waarvoor de dienst wordt verricht) voorop gaan stellen. Aan het vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer dat daarvoor nodig is, kan gericht worden gewerkt. Contact blijkt belangrijker dan het contract!

Uiteindelijk rollen er zo goede afspraken uit de bus. Die zijn het resultaat van een onderhandelingsproces, waarin het menselijke contact en kennisuitwisseling centraal staat. Nu zou je kunnen zeggen dat ook een contract een vorm is van kennisdeling. Echter bij een prestatiecontract heeft de lengte daarvan nauwelijks invloed op de kennisuitwisseling. Wel wordt het resultaat beter als dezelfde persoon langere tijd het contract beheert. Ook maakt het uit hoe de te leveren prestaties zijn gespecificeerd. Is dat functioneel, dus alleen het wat en niet het hoe, dan leidt dat tot meer innovatie.’

Werken aan een goede relatie is weliswaar belangrijker dan het contract, maar daaruit mag niet worden geconcludeerd dat een contract geheel onbelangrijk is. ‘Je moet natuurlijk scherp in het oog houden of gemaakte afspraken worden nagekomen, maar een verkeerd contract kan een goede relatie verzieken.

« Ga terug naar de lijst

Join the conversation

#cmdag18

Powered By:
Logo_NEVI
Sponsered By: