Contractmanagementdag 2020
maart 2020, Jaarbeurs Utrecht

Beter contractmanagement in het Sociaal Domein met behulp van data analytics

In het sociaal domein zien we een grote roep om heldere rapportages en overzichten. Beleidsmedewerkers of contractmanagers hebben deze informatie nodig om beter te kunnen sturen op uitgaven en effectiviteit van zorg en ondersteuning ingezet door gecontracteerde partijen. De daarvoor benodigde data is met het gestandaardiseerde berichtenverkeer vaak wél aanwezig. Deze data kan worden omgezet naar een steeds actueel overzicht van de financiële ontwikkelingen, de ontwikkeling van de cliëntpopulatie, stapeling van zorg en/óf de zorgpaden van cliënten.

Om dit te realiseren hebben medewerkers van Significant en Significant Data Analytics de handen ineen geslagen. Samen met de gemeente Almere hebben we een dashboard voor het sociaal domein ontwikkeld met als doel beter contractmanagement door meer en actueel inzicht. Hoe hebben wij dit samen met gemeente Almere aangepakt? Welke informatie was hiervoor nodig? Hoe ziet dit dashboard eruit en hoe helpt dit gemeente Almere om hun contractmanagement beter uit te voeren? Paul van Lieshout (gemeente Almere), Kim op 't Hoog (Significant/Inkopenvoor) en Niels van Bruggen (Significant Data Analytics) nemen jullie graag mee in de aanpak, uitvoering en gebruik van het dashboard!

Spreker(s)

Paul van Lieshout

Paul van Lieshout »

Senior Contract- en leveranciersmanager WMO, gemeente Almere
Kim op 't Hoog

Kim op 't Hoog »

Consultant bij Significant/Inkopenvoor
Niels van Bruggen

Niels van Bruggen »

Senior Consultant bij Significant

« Ga terug naar de lijst

Join the conversation

#cmdag18

Powered By:
Logo_NEVI
Sponsered By:
CTM