Inspire · Connect · Develop
7, 8 en 9 oktober 2020 - DeFabrique, Utrecht en ONLINE

Track Powered by Partners : Rechtmatigheid voor en door Contractmanagers

Deze sessie legt uit hoe contractmanagers bij publieke organisaties - of beter organisaties Europees moeten aanbesteden - kunnen (moeten?) bijdragen aan Rechtmatigheid van contracten.

Rechtmatigheid is nodig om te kunnen blijven werken met de bestaande contracten en leveranciers. Ook de accountant let hier steeds vaker expliciet op. Daarom is het van het grootste belang dat contacten Rechtmatig worden afgesloten en ook binnen de grenzen van Rechtmatigheid blijven. Dit is vaak niet bekend en/of niet duidelijk belegd in organisaties.

Bonnie Epema en Reinold van Bruggen ondersteunen organisaties om de Rechtmatigheid te toetsen en adviseren bij NIET rechtmatige dossiers en het borgen van Rechtmatigheid in de toekomst.

Zij leggen in 30 minuten uit:

  • Wat Rechtmatigheid precies inhoudt

  • Waarom zoveel dossiers NIET Rechtmatig zijn

  • Hoe je Rechtmatigheid kunt toetsen

  • Wat de relatie Rechtmatigheid – Doelmatigheid is

  • Wie nu eigenlijk verantwoordelijk is voor Rechtmatigheid

  • Wat de contractmanager hiermee kan (en misschien wel moet) doen

  • En hoe je hier pragmatisch mee om kunt gaan

De deelnemers leren wat rechtmatigheid is volgens de aanbestedingswet2012 en hoe dit in de praktijk wordt toegepast o.a. de onrechtmatigheidmarge en hoe accountants in de praktijk controleren. Verder leren de deelnemers op welke wijze rechtmatigheid kan worden belegd in de organisatie en hoe een contractmanager kan actief kan sturen op rechtmatigheid. Deelnemers leren uitzonderingen toe te passen.

Spreker(s)

Reinold van Bruggen, Mitopics

Reinold van Bruggen, Mitopics »

Senior consultant en docent CM
Mr. Bonnie Epema, Mitopics

Mr. Bonnie Epema, Mitopics »

Senior aanbestedingsjurist

« Ga terug naar de lijst

Powered By:
Nevi RGB
Sponsered By:
Logo Negometrix black
Addvue logo
Logo_Mitopics_RGB_small_2020
logo_het_NIC 2017_def
CTM (1)
Logo_Vendorlink-(transparant)-2000x755